Varför rymdforska?

Människan har i alla tider intresserats och fascinerats av vad som finns utanför vår planet. Rymden och vad som kan finnas bortom ligger till grund för både vetenskapliga och filosofiska funderingar. Trots att rymdforskning kräver oerhört stora resurser, inte minst ekonomiska, så lägger man ner både tid och pengar på just rymdforskning. Det är inte bara på grund av nyfikenhet utan vi har även stor nytta av den kunskap vi får, exempelvis bättre kunskap om vår hälsa och möjligheten att via satelliter följa vad som händer på vår jord.

När man pratar om rymdforskning brukar man mena all typ av forskning som genomförs med olika instrument ute i rymden. Det finns många olika områden som räknas inom det stora begreppet rymdforskning. Inom vissa områden får man reda på931px-ERS_2 viktiga saker om jorden, exempelvis hur klimatet förändras och hur landmassorna rör sig. Andra områden handlar om själva rymden och kan ge information om andra planeter eller förbiflygande himlakroppar. NASA är USA:s federala myndighet som bland annat bedriver rymdforskning på hög nivå.

Tack vare den kunskap man får genom rymdforskningen kan man vara förutseende och lägga in olika typer av åtgärder för exempelvis miljöhot eller partiklar som kommer mot jorden. Rymdforskningen hjälper oss till och med att få bättre kunskap om vår hälsa! De tekniker som kommit till tack vare rymdforskningen och produkter till astronauterna har med framgång kunnat användas till mängder av människor på jorden, exempelvis hjärtavläsare, pulsmätare och den populära tempusmadrassen som används i sängar, kuddar och så vidare! Har du ett stötdämpande material i sulorna på dina skor? Det är ett resultat av forskning som från början var anpassad för rymdresor.

En annan viktig del av rymdforskningen är att ta reda på om det finns annat liv i rymden. Jorden är perfekt anpassad för liv tack vare det klimat vi har, att vi har vatten och att planeten ligger på ett perfekt avstånd från solen. I takt med att rymdforskningen utvecklas ökar möjligheterna att upptäcka andra planeter som har ungefär samma förutsättningar som jorden – och alltså skulle kunna bära liv. Man har redan nu upptäckt himlakroppar som skulle kunna ha samma förutsättningar som vår planet.

Leave a Reply