Växthuseffekt på jorden och andra planeter

Du har säkert själv funderat på rymden och dess förhållande till vår planet någon gång. Har du ställt dig frågan om hur stor rymden är, hur andra planeter ser ut eller kanske till och med hur olika processer i miljön fungerar på andra planeter? En av de mest omtalade processerna på vår planet vad gäller miljö är växthuseffekten – både vad den innebär och vad den gör för vår planet.
Det här är växthuseffekten i kort

De flesta har hört talas om växthuseffekten, och här därmed en grundförståelse för vad den innebär. Att förklara växthuseffekten är dock inte helt enkelt. Vårt klimat på jorden ändras idag väldigt snabbt, vilket har att göra med växthuseffekten. Vi människor släpper ut större mängder växthusgaser än någonsin, vilket är den mest bidragande faktorn till växthuseffekten. Växthusgaser är i sig nödvändiga för ett behagligt klimat på jorden, men i för stort mängd rubbar de klimatet.
Ordet ‘växthus’ i växthuseffekten

Hur kommer det sig då att vi kallar det för just växthuseffekten? Vad har denna effekt för samband och likheter med ett växthus? Ett växthus består av en inglasad yta, och dessa kommer i mängder av storlekar efter behov. Glasen gör att solstrålar lätt tränger in i utrymmet, vilket gör att rummet också värms upp. Den uppvärmda luften hindras sedan att ta sig ut igen, vilket också beror på glaset. Det här gör att det blir betydligt varmare inne i växthuset än utanför. På samma sätt som glaset fungerar i ett växthus kan man säga att atmosfären fungerar här på jorden. Givetvis är dock själva processen mycket mer komplicerad vad gäller planeten jorden än i ett växthus.
Växthuseffekt på andra planeter – finns det?

Växthuseffekt finns även på andra planeter i vårt system, till exempel på Venus. Denna planet är 90 gånger tätare än jordens atmosfär, och består dessutom av väldigt mycket mer koldioxid. Det här gör att växthuseffekten är mer kraftfull på Venus än här på jorden. Även på Mars hittar vi växthuseffekten. Denna planet är dock inte i närheten så tät som jordens atmosfär, men består även den nästan bara av koldioxid. Det gör att växthuseffekten även är märkbar där.

Leave a Reply