Olika forskningsområden

Rymden är gigantisk och likaså ämnet rymdforskning! Inom rymdforskning ryms många olika, och i sin tur väldigt stora, forskningsområden som alla behandlar viktiga delar med anknytning till rymden. Tack vare rymdforskningen har vi kunnat utveckla kommunikationen på jorden på olika sätt, fått bättre kännedom och viktig kunskap om klimatet och miljön, vi har lärt oss mer Aurora1inom området medicin och fått utveckla viktiga instrument, redskap och uppfinningar som underlättar för oss även här på jorden.

Jordobservationer är ett viktigt område inom rymdforskningen. Då använder man sig av olika satelliter som rör sig i omloppsbanor runt jordens atmosfär. Tack vare radar och andra välutvecklade optiska instrument kan man noggrant studera olika saker på jorden. Man får kunskap om hur vegetationen ser ut, hur inlandsisarna och glaciärer rör sig eller smälter, hur haven förändras och så vidare. En otroligt viktig del för att följa upp och genomföra åtgärder för vårt klimat och miljön vi lever i. Vi kan dessutom få hjälp med att hålla koll på vädret och veta om det är vinterjackan eller shortsen som ska packas med inför helgens utflykt!

Inom området rymdfysik studerar man det tunna plasmat i rymden. Man mäter saker som

red spiral fog in the black space

magnetiska och elektriska fält, joner och elektroner för att få kunskap om bland annat flödet av laddade partiklar från vår sol. Planetologi är det område som avses beskriva och undersöka de andra planeterna i vår närhet och allt längre bort. Vi får kännedom om vilka andra planeter och himlakroppar som finns i olika omloppsbanor och vilka som flyger förbi vid något enstaka tillfälle. Astrofysiken genomförs med teleskop som kan vara på jorden eller i omloppsbanor kring jorden. Med en optimal skärpa får man viktig information som bidrar till ökad kunskap inom forskningen.

Det finns med andra ord mängder av områden inom begreppet rymdforskning. Hela tiden utvecklas nya verktyg och metoder för att på ett säkrare sätt kunna få svar på alla de frågor som finns om universum. I framtiden kanske vi får svar på en av de mest ställda frågorna när det kommer till rymden och rymdforskning – finns det liv någon annanstans än på jorden och i så fall, vilket typ av liv?

Leave a Reply