Svenska solceller i nytt rymdprojekt

När det gäller rymdforskning finns det många spännande projekt, men det känns alltid som att de pågår på andra sidan jorden och inte alls i nära anslutning till Sverige. Det finns dock ett specifikt projekt mellan ett svenskt företag som tillverkar tunnfilmssolceller och det italienska rymdinstitutet. Läs mer om rymdprojekt, solenergi och solceller här.

El från solenergi

Du som är intresserad av solenergi och kan tänka dig att installera solceller bör klicka på den här länken solceller pris för att få veta vad det hela skulle kosta dig. Vanliga husägare kan nämligen installera solpaneler på villatak eller gårdslängor för att tillgodogöra sig solenergi. För att få veta mer om solceller och prislappen för dessa kan du besöka www.otovo.se.

Intressant rymdprojekt med svensktillverkade solceller

Det är inte bara svenska husägare som är intresserade av att utvinna el ur solenergi utan även rymdforskningen. Företaget Midsummer i Järfälla tillverkar nämligen en särskild solcell för rymden av titansubstrat som har visat sig både tunn och mycket tålig. Idag används en solcell som kallas GaAs som består av kisel i rymden, men det har visat sig att den är alldeles för bräcklig och att den lätt spricker när den utsätts för rymdens kosmiska strålning. Den betydligt tunnare och tåligare svenska solcellen har ett skyddande CIGS-skikt som gör den lämpligare för rymdprojekt. Bland annat har ett antal rymdprojekt i stratosfären planerats där Midsummers solcell kommer att användas för att utvinna solenergi i rymden.

Solenergi från rymden

Forskare från stora företag och universitet i Kina, USA, Indien, Japan och Ryssland satsar pengar på forskning som ska överföra solenergi till jorden från rymden. Det man i förlängningen är ute efter är att skapa så kallade rymdkraftverk som på olika sätt ska fånga in solenergi och omvandla den till mikrovågor som betydligt enklare kan skickas vidare ner till jorden. Väl på jorden ska dessa mikrovågor konverteras till elektricitet. Utmaningen ligger i tekniken att få tag i solenergi även i mörker. Det är det som är själva utmaningen som solceller och solenergiföretag tampas med idag. I slutändan vill samtliga aktörer se någon form av solcellsflotta som ligger i konstant omloppsbana kring jorden och som klarar av att fånga upp även de svagaste strålarna av solenergi och rikta dem mot jorden.

Är du intresserad av vad solceller, solpaneler och solenergi kan göra för dig som privatperson kan du läsa mer på www.otovo.se där du också hittar pris, utbud och tjänster samt kan få en offert på mindre än en minut.

Leave a Reply