Radon – en farlig gas från rymden

Många har hört talats om radon. Radon är en ädelgas som finns naturligt i naturen. Den, precis som allt annat på jorden, härstammar från rymden och är en gas som kan orsaka hälsoproblem i för höga halter. Den förekommer naturligt i främst bergig grund, men kan även härstamma från byggmaterial som människan har skapat. Oavsett varifrån radongasen kommer, är det viktigt att undvika för höga halten av den.

Gör en radonsanering

Det är inte säkert att allt som är naturligt är bra, däribland radon. Även om radon är ett ämne som finns naturligt i marken, kan den skada både djur och människor då den kan orsaka lungcancer. Radon är nämligen en radioaktiv ädelgas och vid upptäckt av för höga halten av gasen, i miljöer som hemmet eller arbetsplatsen, är det viktigt att göra en radonsanering. En behövlig radonsanering kan utföras på lite olika sätt beroende på varifrån radongasen kommer. Om den kommer från grunden som byggnaden står på, kan det krävas åtgärder i form av att skapa bättre ventilation i husgrunden så att radongasen kan ledas bort. Kommer gasen ifrån byggmaterial är det bästa alternativet att helt och hållet ta bort byggmaterialet. I vissa fall kan det bli aktuellt med en flytt om man av någon anledning inte kan utföra en radonsanering. Huvudsaken är nämligen att man inte utsätter sig onödigt mycket för skadliga halter då det på sikt kan bidra till lungcancer. Men det första steget är att göra en radonmätning.
Därefter får man överväga hur man ska gå tillväga.

Leave a Reply