Svarta hål

Svarta hål är sitt namn till trots inte hål alls – snarare motsatsen. Svarta hål är istället en koncentration av massa. Anledningen till att denna klump av massa ser ut som ett hål är för att den har ett så starkt gravitationsfält att till och med ljuset sugs in i det. Det ljus och den materia som väl har kommit innanför det svarta hålets händelsehorisont, det vill säga hålets ”yta”, kan aldrig komma ut därifrån igen. Det är också detta som bidrar till de svarta hålens mystik, eftersom det betyder att ingen information kan komma ut till någon som observerar ett svårt hål från utsidan. Det enda sättet att få veta mer skulle vara att själv färdas innanför det svarta hålets händelsehorisont. Det enda undantaget från denna regel är den hypotes som framlagts av Stephen Hawking på 1970-talet, som säger att svarta hål avger en mycket svag strålning. Han upptäckte en avvikelse i kvantmekaniken som skulle tillåta denna strålning, som kallas för Hawkingstrålning. Den har dock ej kunnat bevisas.800px-blackhole

Svarta hål var från början en ren teoretisk konstruktion som användes för att lösa den allmänna relativitetsteorin. Även om man sedan dess har kunnat observera faktiska svarta hål i universum, genom att se hur de påverkar materian runtomkring sig, var det först år 2016 som forskare kunde publicera säkra bevis på att svarta hål existerar. Detta var möjligt genom att forskarna upptäckte gravitationsvågor som kom från en kollision mellan två svarta hål. Det säger något både om människans framsteg inom rymdobservation och om universums ofattbara storlek att kollisionen skedde 1,3 miljarder ljusår bort, och att de två svarta hålen hade en massa som var 29 gånger respektive 36 gånger så stor som solen.

Ibland kan det kännas som att svarta hål inte bara finns ute i rymden, utan också betydligt närmare – i ens egen plånbok till exempel. Om du har känslan av att dina pengar bara försvinner utan att du riktigt vet vart, kan det vara en bra idé att låta en lånerådgivare som Zensum se över din ekonomi. Zensum kan bland annat hjälpa till med att omförhandla dina lån till bättre villkor, så att mindre pengar försvinner i det svarta hål som räntebetalningar innebär.

Leave a Reply