Rymdfysiologi

De flesta känner till att rymdforskningens främsta område är att ta fram rymdteknologiska lösningar som underlättar människans rymdutforskning. Det få kanske

tänker på är att en stor del av denna forskning även kommer livet på jorden till del. Många av rymdforskningens revolutionerande upptäckter går nämligen att använda på olika sätt inom bland annat infrastruktur och sjukvård. En stor del av rymdforskningsområdet upptas av rymdteknologin, men även rymdfysiologi är av stort intresse för rymdforskningen.

Rymdfysiologins forskningsområde

Rymdfysiologin arbetar främst med människans kropp i förhållande till rymdens tyngdlöshet. Ett av de många målen med forskningen är bland annat att underlätta astronauters ofta långa vistelser i rymden, men det handlar också om hur människokroppen klarar av återanpassningen till jordens förhållanden när de återvänder hem. En av de största utmaningarna som denna forskning står inför handlar framför allt om förlorad ben- och muskelmassa, vilket är ett problem som även den åldrande delen av befolkningen delar. På detta sätt kan sjukvården få hjälp med behandlingar och forskning inom området från bland annat rymdfysiologin, som rör att både förstå tillståndet bättre men även på sikt att förhindra det.

Nya diagnosmetoder

Även matematiska och rymdtekniska lösningar kan visa sig hjälpa sjukvården med nya diagnosmetoder. Ett helt oanat och oförutsett resultat av rymdteknik för att ta reda på hur proteinkristaller klarar sig i tyngdlöshet visade sig kunna användas inom optikområdet. Fiberoptiken som användes i rymden upptäcker nu grå starr genom att spåra det protein som avslöjar sjukdomen i ett inledande skede. Den som inte har turen att känna en rymdtekniker kan få mattehjälp via My Academy för att påbörja den framtida karriären som rymdtekniker så tidigt som möjligt.

Det har även visat sig att den ultraljudsutrustning som har tagits fram av rymdforskningen för att observera förändringar i astronauternas skelett under framför allt längre rymdvistelser, även kan hjälpa sjukvården att se begynnande tecken på benskörhet hos den äldre befolkningen och motverka processen genom att skynda på läkningen. Den nya tekniken kan nämligen hjälpa till att mäta bentäthet samt struktur och styrka när det gäller skelettbens-materialet. Man har även kommit fram till att ultraljud faktiskt kan vara behjälpligt i själva läkeprocessen genom att stimulera återväxt. Sjukvårdens utrustning har dock hittills saknat tillräcklig styrka och precision, vilket den rymdtekniska utrustningen har.

Oförutsedda lösningar

De flesta kan nog hålla med om att det från början kan vara svårt att förutspå var det rymdtekniska kunnandet, forskningen och resultaten bäst kan tillämpas på jorden. Ett exempel på oväntad men välkommen applicering är till exempel hur teknik avsedd för rymdtoaletter i själva verket även kunde resultera i säkrare benmärgstransplantationer. Avfallet i rymden måste nämligen ingå i ett säkert och slutet system för att inte kontaminera miljön i rymdfarkosten. På liknande sätt måste sjukvårdsavdelningar som sysslar med benmärgstransplantationer hållas mycket rena med tanke på infektionsrisk och svaga immunsystem. Genom att använda samma teknik som rymdtoaletterna bygger på kan man ha toaletter i patienternas närhet utan att riskera deras hälsa ytterligare.

Leave a Reply