Olika stjärnkonstellationer

En stjärnbild eller en konstellation som det också kallas för, är en samling stjärnor som ser ut att likna någonting. Några exempel på vanliga stjärnkonstellationer är Karlavagnen, Stora och Lilla björn samt Orions bälte. Från jorden verkar de stjärnor som bildar en konstellation ligga nära varandra men det stämmer inte. I själva verket är de långt ifrån varandra. De stjärnbilder som vi ser på himlen idag är namngivna efter den romerska mytologin och den moderna astrologin har delat in stjärnhimlen i 88 områden. 60 av dessa går att se från Sverige.

En lång tradition

Att vända blicken upp mot himlen och skåda stjärnornas olika positioner är något vi människor antas ha gjort i alla tider. Vikingarna hade sina egna namn på konstellationerna och trodde att himlen var insidan av jätten Ymers huvud. Stjärnorna var gnistor från Muspelheim som var eldens eviga rike. Vikingarnas namn på stjärnbilderna var annorlunda mot vad vi kallar konstellationerna för idag. Orions bälte kallade vikingarna för Fiskarna och Karlavagnen var Odens vagn. Förutom att stjärnornas utspridning blev till symboler har också stjärnbilderna blivit en hjälp vid navigering. Förr i tiden hade man inga kartor, inga bilar med praktisk dieseloptimering eller någon GPS. Istället fick man förlita sig på olika tecken. Fram till och med tiden för de gamla grekerna ansågs stjärnkonstellationerna kunna styra våra liv. Man trodde att stjärnorna var gudar som styrde årstider och väder. I viss mån levde detta kvar i astrologin fram till slutet av 1600-talet, då försvann helt den religiösa mystiken kring stjärnorna.

1200px-ursa_major2Ta hjälp av en stjärnkarta

Förr i tiden navigerade man alltså efter stjärnor men än idag kan stjärnorna hjälpa oss att upptäcka världen. Skolpojke hittade glömd maya-stad med hjälp av stjärnor nyligen och även om du själv inte kommer att göra liknande fynd, kan du följa med i årstiderna med hjälp av stjärnhimlen. Stjärnbilderna som vi ser är de på norra halvklotet. Den mest framträdande och kända av dessa är Stora björn och sju av bildens stjärnor bildar Karlavagnen. Eftersom jorden roterar går stjärnbilderna att skåda vid olika tidpunkter. Under hösten kan du exempelvis se Andromeda, Fiskarna, Ugnen och Vattumannen. På vintern är det istället bland andra Orion, Kräftan och Oxen som du ska hålla utkik efter. Av förklarliga skäl är det svårare att skåda stjärnor under de ljusa sommarmånaderna men då bildas bland andra Ormen, Räven och Skorpionen. Köp gärna en stjärnkarta för att lära dig de olika konstellationerna. Under våren kan du med hjälp av kartan till exempel få syn på Lejonet, Korpen och Jungfrun.

Leave a Reply