Utbilda sig till rymdforskare

Ett av de mest spännande yrken man kan ha idag är att vara rymdforskare. Som rymdforskare så får man vara med om många upplevelser, både verkliga och mer oförklarliga som man ska försöka finna olika lösningar på. Rymden är oändligt stor och än så vet vi väldigt lite om rymden. Som rymdforskare får man vara med att upptäcka nya planeter och andra spännande händelser och vem vet kanske även möjligheten att upptäcka någon form av liv i rymden. Många av de framsteg som görs inom rymdforskning kommer också till nytta i vardagliga livet som exempelvis utvecklingen av gps och solceller.

Att studera till rymdforskare kräver ingen särskilda förkunskaper. Man behöver välja en naturvetenskaplig linje på gymnasiet vilket ger dig de förkunskaper du behöver och behörighet att sedan fortsätta på universitet. Att studera på universitet under flera år kan vara påfrestande ekonomiskt och brukar ibland leda till att man drar på sig flera olika lån. För att få en bättre framtida ekonomi så kan du samla lån hos ett finansbolag som kan erbjuda dig bra ränta och rimliga amorteringstider.

Rymdinriktade universitetsutbildningar

När man ska börja studera på universitetet för att bli rymdforskare så behöver man välja den inriktning som passar det arbetsområde som man vill arbeta med i framtiden. Det finns ingen utbildning för den som vill bli astronaut, utan vill man bli astronaut så behöver man läsa en lämplig utbildning på universitetet med inriktning på rymden och sedan arbeta sig upp inom området för att så småningom erbjudas möjligheter att vidareutvecklas som astronaut.

Utbildning för den som vill arbeta med kartläggning av rymden och satellitbilder

För detta arbetsområde så kan du välja en universitetsutbildning som bland annat civilingenjör, natur och kulturgeografi eller lantmäteriutbildning. Du behöver också läsa kurser i oceanografi, geologi, biologi, bildbehandling, informationsteknik och programmering.

Utbildning för den som vill arbeta med rymdfarkoster

För detta arbete krävs att man utbildar sig till civilingenjör med inriktning på ämnena fysik, kemi och matematik.

Ska man forska om rymden så krävs följande utbildning

En civilingenjörsutbildning med inriktning på ämnen som astronomi, kemi, elektronik, fysik, biologi och matematik.

Om man vill vidareutveckla sina kunskap inom rymden för att erhålla än mer kvalificerade arbeten så kan man vidareutbilda sig i internationella skolor som satsar på mer specifika rymdutbildningar. Många internationella skolor kan också hjälpa till med kontakter efter examen vilket gör det lättare att komma in hos något rymdföretag.

Efter att man har läst klart sin utbildning och tagit sin examen så kan man ansöka om en anställning hos något av de företag i Sverige, eller internationellt, som har en rymdverksamhet. Det finns flera företag som sysslar med rymdforskning, som exempelvis Rymdstyrelsen men också många privata företag. Att arbeta som rymdforskare, oavsett inom vilket arbetsområde man väljer, är ett mycket inspirerande arbete som med tiden kommer att ge många upplevelser som är svåra att finna inom andra yrkeskategorier.

Leave a Reply