Rymdforskning

Rymdforskning innebär forskning om rymden. Det finns flera olika forskningsområden som handlar om att forska och förstå rymden. Några av dessa är jordobservationer, rymdfysik, planetologi, astrofysik, rymdmiljön och fundamentalfysik.

Några aktörer inom rymdforskning

En av de största inom rymdforskning är NASA, som står för National Aeronautics and Space Administration. Detta är USA:s federala myndighet för luft- och rymdfart. Myndigheten grundades 1958 efter att dåvarande Sovjetunionen sköt upp den första satelliten, Sputnik 1, i rymden samma år. NASA har än i dag många spännande projekt, av vilka alla inte är kända för allmänheten. Att forska om rymden innebär att använda helt andra material än till exempel trallvirke, och mycket av det som används är nog okänt för många människor. USA:s NASA satte bland annat första mannen på månen.

I Sverige har vi Rymdstyrelsen, som tidigare hette Statens delegation för rymdverksamhet. Rymdstyrelsen är en svensk myndighet och övervakas av Utbildningsdepartementet och ligger i Solna i Stockholm. Uppgifter som är ålagda Rymdstyrelsen är bland annat följande: att övervaka all statligt finansierad verksamhet i Sverige med koppling till rymden, samt att tillse all forskning om så kallad rymd- och fjärranalysverksamhet.

Jordobservationer

Vi lever på planeten jorden. Jorden är den tredje planeten från solen i vårt solsystem och det är även den enda planet som vi vet har levande varelser. Och att studera jorden genom att göra olika typer av observationer är en del av rymdforskning. Det är bland annat satelliter som cirkulerar i jordens omloppsbana. Med hjälp av dessa satelliter används till exempel optiska instrument med radar som gör att man kan studera jorden. Med hjälp av dessa instrument kan man studera till exempel atmosfären, vegetation, glaciärer och geofysik. Den här typen av studier är väldigt viktiga för till exempel klimatstudier.

Rymdfysik

Med hjälp av satelliter i rymden studeras även den plasma som finns i rymden. Forskare vill förstå och mäta elektriska och magnetiska fält, såväl som vilken täthet och temperatur som finns hos elektroner och joner. Resultat från dessa studier kan förklara allt från uppkomsten av norrsken och hur olik elektromagnetiska system påverkar olika saker som styrs av elektronik på jorden. I dagens samhälle, där vi använder så många saker som styrs av elektronik, är alltså dessa studier mycket viktiga.

Astrofysik

När man vill göra så kallade astronomiska observationer så används teleskop som ligger i en bana runt jorden. Det allra mest kända rymdteleskopet har namnet HUBBLE (utvecklat av NASA) och finns på den Europeiska rymdstationen ESA. Genom dessa astronomiska observationer har upptäckter om till exempel gamma, röntgen och infrarött gjorts.

Rymdmiljö

Forskare vill såklart även studera miljön i rymden. Det sker bland annat genom materialexperiment som studerar till exempel vätskor och stelning. Vissa av dessa experiment görs på satelliter i omloppsbanan runt jorden eftersom det är tyngdlöshet inom dessa satelliter, vilket behövs för att studera rymden. Andra områden för studier är till exempel strålningsmiljön i rymden och forskning kring framtida interplanetära resor.

Leave a Reply