Bli astronom

Även om många drömmer om att bli astronauter när de är små, finns det också de som inte känner något behov av att resa ut i rymden, utan som snarare vill studera den på avstånd, och lista ut alla dess hemligheter. Det är tack vare dessa människor, astronomerna, som vi vet så mycket (eller det lilla) vi vet om rymden idag. Men hur blir man astronom?

Sanningen är att det finns olika vägar och en rad olika utbildningar man kan välja mellan för att bli astronom. Gemensamt för samtliga vägar är dock att man måste studera på högskolenivå, så det är ett grundkrav att ha genomgått en gymnasieutbildning. Flera av utbildningarna till astronom har också andra behörighetskrav. För att läsa det Naturvetenskapliga kandidatprogrammet med inriktning astronomi och astrofysik på Lunds universitet måste man till exempel ha läst Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. Detta eftersom man under programmets fyra första terminer inte studerar rymden alls, utan de kunskaper i fysik och matematik som man behöver för att kunna förstå den allmänna grundkursen i astronomi, som läses under den femte terminen.

Samma förkunskapskrav gäller för Stockholms universitets kandidatprogram i astronomi, som också har ett liknande upplägg; först läses matematik och fysik, därefter astronomi. Studenterna får dock en grundläggande inblick i astronomi redan under den andra terminen.telescope-83799_960_720

På Uppsala universitet finns inte ett renodlat astronomiprogram. Istället får man som blivande astronom ta sin början i kandidatprogrammet i fysik, där man senare under utbildningen kan fördjupa sig i bland annat astronomi.

För att bli astronom räcker det dock inte med en kandidatexamen i ämnet – det krävs att man fortsätter studera på avancerad nivå och doktorerar för att till slut få forska i ämnet på det sätt som många drömmer om.

Många som väljer att ägna sina liv åt ett komplicerat ämne som astronomi har utvecklat en fascination för stjärnor och planeter redan i tidig ålder. Om ditt barn visar ett sådant intresse, kan det därför vara en bra idé att uppmuntra honom eller henne, till exempel genom att införskaffa ett litet teleskop. Även om teleskopet i sig kan vara ganska dyrt, kan du ordna med billig frakt på Fraktus.se, och sedan glädjas åt att din son eller dotter får bejaka sitt intresse för rymden.

Leave a Reply