Odla växter i rymden

Det finns en rymdträdgård i miniformat ombord på ISS, den internationella rymdstationen. Den lever kanske inte upp till drömmen om en frodig oas, men den har hjälpt forskarna att förstå hur vi kan odla växter i rymden. NASA-projektet, som kallas ”Veggie” efter det engelska ordet för grönsak, utgör första steget i utvecklingen av ett system för matproduktion under de speciella förhållanden som råder ombord rymdstationen. Förhoppningen är att vi i framtiden ska kunna skicka iväg människor på långvariga expeditioner i rymden, och då ska produktionssystemet förse besättningen med färska grönsaker.

Mer än bara mat

Att vi människor behöver de näringsämnen som finns i färska grönsaker vet alla, men att kunna odla i viktlöst tillstånd är inte lika självklart. Nu har astronauterna på ISS odlat både sallad och den första blomman i rymden, eller i alla fall den första växten som man normalt odlar för just blommornas skull, en zinnia. För redan i början av 80-talet lyckades sovjetiska astronauter odla den lilla oansenliga, men väl undersökta forskningsväxten backtrav, och få den att gå i blom. De nya odlingsförsöken har emellertid handlat om mer än vitaminer och skönhet. När vi ger oss ut på allt längre expeditioner i rymden, kommer växterna också spela en viktig roll för luftrening och det psykologiska välbefinnandet hos besättningsmedlemmarna.

Vi har bara sett början

Den lilla ”trädgården” på rymdstationen består av odlingskammare försedda med LED-ljus. Här gror fröna i särskilda växtsubstrat, och vattnas regelbundet av astronauterna. Syftet var till en början att ta reda på dels om utrustningen fungerar i rymden, dels om rymdsalladen är ofarlig att äta. De första bladen frystes ner och skickades tillbaka till jorden för att bli undersökta, men snart fick astronauterna klartecken och kunde själva smaka sin egenodlade sallad. Sedan dess har försöken utvidgats med fler växter och nya odlingsprojekt. Trots att inte alla astronauter har gröna fingrar, ses dessa experiment som en viktig förutsättning för att på sikt kunna genomföra längre rymdfärder. Vi har med andra ord ännu bara sett början.

Leave a Reply